KVKK BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Metni

Sayın Müşterimiz,

ÖZLÜ TEDARİK KIRTASİYE BÜRO VE AMBALAJ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ozlukirtasiye.com) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Onay Metnimizi bilgilerinize sunarız

www.ozlukirtasiye.com

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla ÖZLÜ TEDARİK KIRTASİYE BÜRO VE AMBALAJ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ozlukirtasiye.com) tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bu Bilgilendirme ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin ozlukirtasiye.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

ÖZLÜ TEDARİK KIRTASİYE BÜRO VE AMBALAJ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ozlukirtasiye.com) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Müşterilere ait kişisel veriler, ozlukirtasiye.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ozlukirtasiye.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ozlukirtasiye.com un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ozlukirtasiye.com un ve ozlukirtasiye.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ozlukirtasiye.com un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için ozlukirtasiye.com tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve ozlukirtasiye.com a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere ozlukirtasiye.com un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ozlukirtasiye.com un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Bilgilendirme ve Rıza Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Müşterilere ait kişisel veriler, ozlukirtasiye.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ozlukirtasiye.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ozlukirtasiye.com un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ozlukirtasiye.com un ve ozlukirtasiye.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ozlukirtasiye.com' un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere özel önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ÖZLÜ TEDARİK KIRTASİYE BÜRO VE AMBALAJ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kanunun 11. maddesi uyarınca haklarınız:

ozlukirtasiye.com a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile ozlukirtasiye.com a iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak ÖZLÜ TEDARİK KIRTASİYE BÜRO VE AMBALAJ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİZiya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı SİNPAŞ İŞ MODERN MERKEZİ I BLOK N:6, 34490 Başakşehir/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, 0212 424 54 64 numaralı Çağrı Merkezini arayabilir, ya da [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.